Múdry človek usiluje o jediné: Byť v súlade sám so sebou.
      Lebo vnútorná jednota je jedinou cestou k dosiahnutiu jednoty so svetom...

( Lao c´, kapitola 22 Tao te ťing)